Sàn nhựa giả gỗ có hèm khóa HP5113

330.000  310.000