Sàn nhựa giả gỗ có hèm khóa HP5044

330.000  310.000