Sàn nhựa giả gỗ có hèm khóa HP5026

330.000  310.000