SÀN NHỰA HÈM KHÓA ĐỨC SPC HC4203

380.000 VND

Ứng dụngSàn nhựa sử dụng lát nền trong nhà, hiệu quả tại khu vực có mật độ đi lại cao