Chính sách và quy định chung

I. Nguyên Tắc Chung

Bản Quy Chế này áp dụng cho ban quản lý và thành viên khi tham gia mua sắm hoặc tìm hiểu thông tin sản phẩm tại website happyfloor.vn.

II. Quy định chung

Thành viên khi tham gia mua sắm hoặc tham gia bình luận, đánh giá sản phẩm phải cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng… để Happy Floor tiện liên hệ và giao hàng.

Thành viên có thể mua hàng trên trang web để sử dụng cho chính bạn, hoặc làm một món quà cho người khác.

Happy Floor có quyền sử dụng các thông tin cá nhân mà thành viên để lại trên website qua thông tin mua hàng, hoặc bình luận để thực hiện việc chăm sóc khách hàng, quảng cáo chương trình khuyến mãi mà Happy Floor hiện có.