Chính sách đổi trả

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Khách hàng được đổi, trả sản phẩm nếu sản phẩm chưa qua sử dụng.
• Khách hàng được đổi sang sản phẩm khác (cùng model hoặc khác model) khi sản phẩm gặp sự cố không thể khắc phục được (do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất) được xác nhận bởi Nhân viên Bảo hành của Happy Floor.
• Sản phẩm mới phải có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đổi.